Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN KYYHKYLÄSSÄ

Kun vanhus ei enää selviydy kotona asumisesta itsenäisesti omaisten ja kotihoidon avulla, hän voi muuttaa Mikkelissä Kyyhkylän tehostetun palveluasumisen yksikköön tai Kouvolassa Haanojan palvelukeskukseen. Tarjoamme ympärivuorokautista, turvallista ja kodinomaista hoivaa.

Mikkelissä Kyyhkylässä toimii 18-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Perhehuoneita on kaksi. Asukkaaksi hakeudutaan kunnan maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai maksamalla itse.

Haanojan palvelukeskus on Kyyhkylän Palvelukeskus Oy:n omistama asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava moderni palveluyksikkö Kouvolassa Eskolanmäen kaupunginosassa. Asuntoja palvelukeskuksessa on yhteensä 98 kpl, joista 11 kuuluu tehostettuun palveluasumiseen. Palvelukeskuksen asunnot ovat vuokra-asuntoja. Vuokran lisäksi asukas ostaa palvelukeskuksesta tarvitsemansa asumis- ja ateriapalvelut. Henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti päiväaikaan, paitsi Ihantala-dementiaryhmäkodissa, missä henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Palvelukeskuksen asuntoihin sovelletaan ns. jatkuvan haun periaatetta ja asuntoja voivat hakea yli 75- vuotiaat, asumispalveluiden tarpeessa olevat kouvolalaiset henkilöt. Lisätietoja palvelukeskuksesta ja sen palveluista sekä asuntoihin hakemisesta löydät palvelukeskuksen kotisivuilta.

LISÄTIETOJA

puh. 015 2033 201

KYYHKYLÄN PALVELUKESKUS OY/HAANOJAN PALVELUKESKUS

Palvelukeskuksen kotisivut (linkki)