Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN KYYHKYLÄSSÄ

Kun vanhus ei enää selviydy kotona asumisesta itsenäisesti omaisten ja kotihoidon avulla, hän voi muuttaa Mikkelissä Kyyhkylän tehostetun palveluasumisen yksikköön. Tarjoamme ympärivuorokautista, turvallista ja kodinomaista hoivaa.

Mikkelissä Kyyhkylässä toimii 18-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Perhehuoneita on kaksi. Asukkaaksi hakeudutaan kunnan maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai maksamalla itse.

LISÄTIETOJA

puh. 015 2033 201