Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

ENSIAPU TYÖPAIKOILLA

Ensiaputaidot ovat paitsi turvallisuuskysymys, myös lain velvoittama vaatimus.

On tärkeää, että työpaikoilla on ensiapuvalmius: tarpeellinen välineistö ja ennen kaikkea riittävä määrä koulutettua henkilöstöä. Jo työturvallisuuslaki velvoittaa työpaikat siihen. Työpaikkojen ensiapukoulutus on myös osa työterveyshuoltoa ja Kelan korvauksen piirissä.

Kyyhkylä tarjoaa ensiaputaitojen päivitystä työpaikalla. Kursseilla käydään läpi sekä teoria että harjoitellaan käytäntöä. Kurssilaiset saavat todistuksen kurssin suorituksesta. Koulutus voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti, jolloin koulutus ottaa huomioon työpaikan erityisolosuhteet.

Ensiapukurssimme:

  • Ensiavun peruskurssi EA1, 16 tuntia
  • Ensiavun jatkokurssi EA2, 16 tuntia
  • Hätäensiapukurssi, 8 tuntia
  • Ensiavun kertauskurssi, 4 – 8 tuntia
  • Elvytyskurssi 4 tuntia
  • Työpaikkakohtaiset kurssit 4-8 tuntia

LISÄTIETOJA

puh. 0440 203 343 / Virpi Manninen