Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille

Helpompaa arkielämää lääkinnällisen kuntoutuksen kautta.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille, vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai turvata työ- tai toimintakykysi ja auttaa selviämään arkielämän toiminnoista sairaudestasi tai vammastasi huolimatta.

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää Kyyhkylässä avoterapiakäynnein.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. 

Puh. 044 772 0353
kuntoutus@kyyhkyla.fi