Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssi

Kurssi sopii sinulle, jos

 • sinulla on asianmukaisesti diagnosoitu traumaattinen aivovamma
 • sinulle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
 • vammautumisestasi on kulunut 6 kuukaudesta 5 vuoteen
 • suunnitellulla kuntoutuksella voidaan turvata tai parantaa työ-, opiskelu- ja toimintakykyäsi
 • toimintakykysi mahdollistaa osallistumisen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
 • kykenet liikkumaan palveluntuottajat tiloissa ilman jatkuvaa avustamista

Kohderyhmänä on myös läheisesi

 • läheinen osallistuu halutessasi kurssille yhteensä 3 vuorokauden ajan kurssin ensimmäisen jakson alussa

Tavoitteena kurssilla on

 • tukea sinua ja läheistäsi aivovamman tuomien muutosten tiedostamisessa sekä annetaan tietoa sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä
 • auttaa sinua ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämääsi ja oireisiisi sekä löytämään keinoja oireiden hallitsemiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen
 • että saat tukea ja tietoa aivovamman aiheuttamiin oireisiin, kuten esim. arjen hallinnan, aloitekyvyn ja toiminnanohjauksen osalta
 • saat vertaistukea samassa tilanteessa olevilta

Kurssin toteutus ja sisältö

Kurssi toteutetaan kahdessa jaksossa (5+5 vrk) noin 6 kk:n välein. Lisäksi ennen ensimmäistä jaksoa ja jaksojen välillä sekä viimeisen jakson jälkeen omaohjaajasi ottaa sinuun yhteyttä.

Kurssilla toimitaan pääosin ryhmässä tehden käytännön harjoituksia sekä keskustellen. Ryhmässä toimiminen mahdollistaa kokemusten jakamisen ja vertaistuen saamisen, mikä on yksi tärkeimmistä kurssin tavoitteista.

Kurssin aikana on mm. luentoja, teemakeskusteluja, liikuntaa sekä toiminnallisia ryhmiä. Koko kuntoutuksen ajan ryhmän tukena on omaohjaaja.

Kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. neurologian erikoislääkäri, neuropsykologi, sairaanhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti.

Kurssille hakeminen

 • kurssille voit hakea täyttämällä Kelan KU132 kuntoutushakemuslomake ja liittämällä hakemukseen lääkärin B- lausunto tai vastaava lääketieteellinen selvitys
 • toimita täytetty hakemus liitteineen Kelaan
 • kurssille voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta koko maasta

Lisätiedot:

Kuntoutukseen kuuluu majoitus 2hh:sssa täysihoidolla. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 40€/yö.

Kelan kuntoutus on osallistujille maksuton ja Kelasta voi saada kuntoutusrahaa ansionmenetyksestä sekä korvausta matkakuluista.

Ajantasaiset kurssiajankohdat löydät osoitteesta kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Siellä voit hakea Kyyhkylässä järjestettäviä kursseja kurssinumerolla.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. 

Puh. 044 772 0353
kuntoutus@kyyhkyla.fi